panelarrow

Voorgestelde Agenda bespreking Weth. M. van Haaren 4 september 2017

| 0 comments

Agenda bespreekpunten.

  1. Opening

Van de Seniorenraad Berkelland:

–  Aanbieding Jaarverslag 2016

–  Vaststelling klachtenprocedure.
–  Monitoring tussen datum Keukentafelgesprek en rapport
van dit gesprek.
–  Maatwerkvoorstel wat we met VMK hebben besproken
en reactie uit ambtelijk apparaat

Van het Gehandicapten Platform:

– Subsidie regeling: Ouderenbonden wel subsidie, de
Seniorenraad en het Platform Gehandicapten niet.
–   Vervoer in Berkelland, eigen bijdrage van 60 euro en
valt onder de WMO.
–   Controle handhaving kwaliteitseisen voor instellingen en
zorgaanbieders.

Geef een reactie

Required fields are marked *.