panelarrow

Vergaderingen Seniorenraad

De eerstvolgende vergadering van Senioreraad Berkelland vind plaats op donderdag 12 december 2019 om 9.30 uur in het gemeentehuis te Borculo.
Kamer D05 rechts in centrale Hal.
U bent allen hartelijk welkom in kamer D05 links van de ingang
Voorafgaande aan de vergadering is gelegenheid tot inspreken.
Gaarne voorafgaande aan de vergadering even kenbaar maken aan de secretaris.

Vergadering is opnbaar, voor iedereen vrij toegankelijk.