panelarrow

Vergadering Seniorenraad 24 Mei 2018 Agenda

| 0 comments

Geachte heer/mevrouw,

Namens de voorzitter nodig ik u hierbij uit voor de vergadering van het Algemeen Bestuur SRB op:

Donderdag 24 mei 2018 van  09.30-11.30 uur

in het Achterhuis, Borculoseweg 43, 7161 Neede

Agenda:

 1. Opening en berichten van verhindering.
 2. Inspreekmogelijkheid door niet AB-leden.
  (max. 5 minuten per inspreker en max. 3 insprekers)
 3. Vaststelling van de agenda
 4. Notulen van AB vergadering SRB 22-03-2018
 5. Ingekomen berichten:
  * Brief van de Welzijnsraad dd. 4 april 2018 over het
  faciliteren Platform Gehandicapten en Seniorenraad
  * Brief Alzheimerstichting aan Welzijnsraad, hoe om te
  gaan met mensen die deze eerste ziektesymptomen vertonen
 6. Nieuws van de te houden Senioren Zorgbeurs op vrijdag 5 oktober 2018.
 7. Verklaring waarom Mw. Christa Gehrels toch heeft besloten niet toe te treden tot de Seniorenraad Berkelland
 8. Afscheid van Mw. Janny ten Berge van de Seniorenraad. Zij heeft te kennen gegeven om betrokken te blijven voor
  Seniorenzaken op sociaal en demografisch terrein.
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Geef een reactie

Required fields are marked *.