panelarrow

Seniorenraad Berkelland gaat in gesprek met wethouder M. van der Neut

| 0 comments

De Seniorenraad Berkelland heeft een uitnodiging ontvangen om in gesprek te gaan met wethouder M. van der Neut bijgestaan door door de ambtenaren Mw. A Vreeman en Mw. N. Pelgrom.
Als gevolg van bestuurswisseling in gemeente college hebben wij direct na het aantreden van de Hr. M van der Neut een gesprek met hem gehad, nu vindt een vervolg gesprek plaats en wel op Maandag 18 november 2019 in het gemeentehuis.
Mocht u na aanleiding van deze afspraak aandachtspunten hebben die wij nodig met de wethouder zullen gaan bespreken, dan verwachten wij deze zaken voor de geplande datum.
Wij zullen zeker het nieuwe beleid van de gemeente naar voren brengen omtrent de woningbouw, kleine tijdelijke woningen voor alleenstaanden en senioren.
Een ander punt dat wij op de agenda zullen zetten is de leeftijdsgrens van 76 jaar die bepalend is voor het verkrijgen van een lening/ hypotheek voor woningverbetering, en aanpassing, langer in eigen huis blijven wonen.
Ook de veiligheid, rond huis en toegankelijkheid in de kernen is een punt van aandacht.
Wij zullen in zo vroeg mogelijk stadium de gespreksagenda publiceren.

 

Geef een reactie

Required fields are marked *.