panelarrow

15 juli 2021
by Jan ter Horst
0 comments

Dagelijks Bestuur Seniorenraad Berkelland weer fysiek bijeen.

Het dagelijks bestuur van de Seniorenraad Berkelland bestaande uit:
Voorzitter: Hr. Bart Klootwijk
2e Voorzitter Mw. W. Gussinklo
Secretaris Hr. J.ter Horst
Penningmeester Mw. W. Lindeboom
hebben de draad weer opgepakt na bijna een jaar niet bijeen te zijn gekomen, door alle Corona beperkingen.
Er is veel gebeurt, de wereld draait door, de meesten van ons ouderen zijn inmiddels gevaccineerd, we moeten verder, verschillende instanties doen een beroep op ons, denk maar aan eenzaamheid bestrijding, veilig omgaan met de elektrische fiets, nieuwe wet aansprakelijkheid bestuursleden, zo maar een paar onderwerpen die we besproken hebben en die u in de volgende nieuws berichten vast zult tegen komen.
Bij deze vragen wij uw aandacht, dat u ons kunt benaderen met dringende vragen, wij zijn er voor u als klankbord voor de ouderen, maak er gebruik van, laat van u horen.
Tot slot kunnen we wij u mededelen dat de Seniorenbeurs hopelijk in volgend jaar doorgang kan vinden

26 april 2021
by Jan ter Horst
0 comments

Fiets – en Val preventie door de Berkellandse Sport Federatie

Beste Bart Klootwijk

Via mijn collega Buurtsportcoach uit Winterswijk ben ik in contact gekomen met ‘Doortrappen’.
Dit project richt zich op de senioren fietser.
Het doel is de fietsveiligheid van de doelgroep te verbeteren, en daarmee ook gelijk een stukje verkeersveiligheid.
Vanuit de deelnemers van onze valpreventiecursus krijgen wij vaak signalen over valpartijen met de fiets, moeite
met omgang met een elektrische fiets of angst om op de fiets te stappen.
Als het kunnen fietsen wegvalt, valt tegelijk een stuk vrijheid, ontspanning, beweging en zelfredzaamheid weg.
Ik zou het mooi vinden als we in Berkelland met elkaar eraan kunnen bijdragen
de inwoners zolang mogelijk veilig te kunnen laten fietsen.

In een gezamenlijk project met gemeente Aalten, Winterswijk, Oost-Gelre,
Oude IJsselstreek en Achterhoek Toerisme zijn we bezig met
het maken van 2 relaxte fietsroutes (obstakelvrij, breed, goede ondergrond,
geen drukke kruisingen) per gemeente.
Naast deze routes zijn er nog veel meer acties die binnen dit project passen.

Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid in Oost-Nederland (ROVON) wordt
kosteloos ingezet om gemeenten te begeleiden met Doortrappen aan de slag te gaan.
Middels een kwartiermakersessie (2x 2uur) met verschillende partners uit de
gemeente worden we ondersteund tot een gezamenlijke ‘aanpak’ te komen.
In de bijlage een wat uitgebreidere uitleg over het project en het kwartier-maken.

Zou één van jullie van de Seniorenraad willen aansluiten bij deze sessies?
Zo ja, dan hoor ik graag de beschikbaarheid voor onderstaande momenten.

12 mei ergens tussen 11.00 en 14.00u

19 mei ergens tussen 09.30 en 15.30u

Heb je nog vragen of meer informatie nodig, bel mij gerust!

Met vriendelijke groet,

Nienke Maas

Sport Federatie Berkelland

Bartelinksgang 17

7151 CV Eibergen
06-22056582

0545-476727

nienke@sportfederatieberkelland.nl

www.sportfederatieberkelland.nl

Werkdagen: maandag t/m donderdag

 

24 november 2020
by Jan ter Horst
0 comments

Actueel in Tubantia, Lees bericht PCOB

De Protestants Christelijke Ouderenbond Neede plaatste dit bericht afgelopen weken in dagblad Tubantia.
Het is een bericht om eens na te lezen en dat ons tot overdenken zet.

Ouderen hebben zorgen

Dat de regio van bevolkingskrimp naar groei schiet, is mooi, maar dat vereist aanpassingen. Dat vindt ouderenorganisatie PCOB. Zowel zorg als doorstroom qua wonen blijven nu achter. “Berkelland heeft de potentie van een groeibriljant.”

PETER ZANDEE

De theorie is mooi: als je ouder wordt, ga je op een bepaald moment kleiner wonen. Je stroomt door, heet dat. Maar de woningmarkt werkt op dit moment net even anders, ervaren ouderen. Henk Markerink en Roelof Reinders van ouderenbond PCOB melden aan de keukentafel dat bij elk van hen het idee strandt op het kunnen vinden van een vervangende seniorenwoning.

“De animo om vanuit het westen van het land naar bijvoorbeeld dit deel van de Achterhoek te verhuizen, is enorm. Voor het bedrag van een zeer bescheiden rijtjeshuis in de Randstad zit je hier vrijstaand en veel ruimer”, schetst Markerink.

Bereikbaarheid

“De nieuwe N18 heeft de bereikbaarheid goed gedaan. En thuiswerken vanwege corona heeft mensen de ogen geopend: het maakt minder uit of je direct in de stad zit. Er is sprake van een toestroom vanuit het westen. Je bent je huis nu zó kwijt. Maar dan…”

Roelof Reinders: “Wachtlijsten voor seniorenwoningen en appartementen voorkomen eenvoudig kunnen verhuizen. En dus zet je je huis nog maar niet te koop.”

De gemeente zou van de nood een deugd moeten maken, vindt Markerink. “Relatieve rust en ruimte, bereikbaarheid, noem maar op: Berkelland en de Berkellanders verdienen een marketing manager. En dan inzetten op realiseren van die groeimogelijkheden. Niet blijven steken in PR-reclamepraat.”

Keukentafelgesprekken

Een ander aspect waar de Needse afdeling van ouderenbond PCOB als grootste seniorenorganisatie in Berkelland momenteel tegenaan loopt, is de kwaliteit van de lokale zorg, stelt Markerink. “We hebben een lokale ombudsman. Die heeft het onverwacht druk. Mensen zijn bang om te klagen over mensen waarvan ze zich afhankelijk voelen. Maar of het nu gaat om de huisarts of de ambtenaar van VoorMekaar met wie je een keukentafelgesprek hebt: we leven in een moeilijke tijd. Onze ombudsman anonimiseert wat hij hoort. Maar we proberen er wel over aan de praat te komen, om situaties te verbeteren.”

Markerink: “De gemeenten hebben de zorg op hun bordje gekregen. Onze stellige indruk is, dat keukentafelgesprekken beter kunnen, over wat mensen zelf kunnen en welke zorgvragen ze hebben. Achterhoekse bescheidenheid is nog wel eens een stoorzender. ‘t Geet wal.” Reinders: “Vanuit het onderwijs is het vrij normaal om zoiets met behulp van een camera te analyseren.”

 

 

 

26 september 2020
by Jan ter Horst
0 comments

Seniorenraad een Rabobank grote club actie!

De Seniorenraad doet ook dit weer mee aan de grote club actie van de Rabobank Noord en Oost Gelderland.

Heeft u al bepaald op wie u gaat stemmen? Stem op onze Seniorenraad, want wij zijn er als onafhankelijke partij voor alle Senioren in de gemeente Berkelland.

Heeft u al besloten op welke club en op wie u gaat stemmen, u mag maximaal 5 stemmen uitbrengen, 2 stemmen per club, uw reststem is ook  van harte welkom voor de Seniorenraad.

U kunt de hele maand Oktober 2020 op ons stemmen.

 

17 september 2020
by Jan ter Horst
0 comments

Seniorenbeurs 2 oktober 2020 gaat niet door!

Berkelland, 16 september 2020

Vol enthousiasme zijn wij, Beurs werkgroep Seniorenraad Berkelland, begin dit jaar aan de het werk gegaan om op vrijdag 2 oktober 2020 een Seniorenbeurs genaamd “Comfortabel ouder worden in Berkelland” te organiseren.

Echter de corona epidemie noodzaakte ons de voorbereidingen te staken en de beursactiviteiten op te zeggen, vooralsnog gaan we er van uit de volgende beurs te organiseren op vrijdag 1 oktober 2021.

Wij houden uw toezeggingen in ons bestand en als de omstandigheden beter worden gaan we tijdig aan de slag om de geplande beurs voor volgend jaar voor te bereiden.

Wij bedanken u voor het in ons gestelde vertrouwen en hopen u volgend jaar onder betere omstandigheden op onze beurs te mogen begroeten.

Namens het beurscommittee van de Seniorenraad Berkelland.

Voorzitter Hr. Bart Klootwijk

21 augustus 2020
by Jan ter Horst
0 comments

Berkellands Ommetje

Wie kan ons helpen?

Lees onderstaand bericht

Van: Susanne Horstman <Susanne@sportfederatieberkelland.nl>

Onderwerp: Berkellands Ommetje

Datum: 20 augustus 2020 om 10:06:16 CEST

Beste samenwerkingspartners,

In week 38 en 39 is de Nationale Sportweek. Dit jaar willen wij vanuit de Sport Federatie Berkelland extra aandacht besteden aan bewegen voor senioren in Berkelland. Dit willen wij doen aan de hand van het “Berkellands Ommetje”, gebaseerd op het Gelders Ommetje (initiatief van professor Erik Scherder).

Met het Berkellands Ommetje willen we beweging stimuleren onder (kwetsbare) ouderen en eenzaamheid tegengaan. Het Berkellands Ommetje daagt familieleden, kennissen of begeleiders uit om wat vaker een wandeling te maken met een bewoner van een zorginstelling of (eenzame) thuiswonende ouderen. Gedurende een periode van 3 weken verzorgen wij 8 verschillende wandelroutes. De officiële en centrale start van het Berkellands Ommetje is in de Nationale Sportweek 2020 op de themadag ‘ouderen’ op maandag 21 september. Zie voor het uitgebreide plan het document in de bijlage.

De komende weken gaan wij aan de slag met het uitvoeren van het plan, hier kunnen wij jullie hulp bij gebruiken! Wij horen graag of jullie ons willen helpen hier samen een succes van te maken in Berkelland. Hulp is op allerlei manieren welkom, denk aan:

  • Promotie van het initiatief binnen uw organisatie
  • Tips/ideeën voor het initiatief
  • Bedenken van route(s)
  • Bijdrage leveren aan de centrale start-dag (koffie/thee onderweg aanbieden, andere ideeën voor onderweg of bij startpunt)
  • Tips geven tijdens de wandelingen
  • Medailles regelen of andere ideeën voor bewijs van deelname

Kunt u een bijdrage leveren, laat het ons dan snel weten!

*Uiteraard moeten we er bij alles voor zorgen dat het corona-proof kan*

Met sportieve groet,

Susanne van den Berg –  Horstman

Sport Federatie Berkelland

Bartelinksgang 17

7151 CV Eibergen
06-50506918

0545-476727

susanne@sportfederatieberkelland.nl

www.sportfederatieberkelland.nl

8 augustus 2020
by Jan ter Horst
0 comments

Seniorenbeurs 2020 gaat niet door

Hallo allemaal,

Als Seniorenraad Berkelland gaan we op aangepaste wijze met elkaar om.
De bijeenkomsten, vergaderingen hopen we in September weer te mogen en kunnen beginnen, dan vernemen we van onze bestuurders hoe zij de afgelopen tijden hebben ervaren.
Hoe is uw ervaring?
Leven met beperkingen.
Dat we niet bij onze ouders, familie in de verpleeg- en bejaardenhuizen op bezoek mochten.
Om afstand te houden van elkaar.
Wij kunnen er begrip voor opbrengen, immers in de categorie boven de 50 jaar zijn wij de kwetsbaarste groepering.
Maar we zijn er nog niet, niemand kan voorspellen hoe lang deze epidemie nog aanhoudt,
Maar we blijven hopen dat het gauw beter zal worden.
De Seniorenraad Berkelland was drukdoende om op vrijdag 2 oktober 2020 wederom een Seniorenbeurs te houden in HCR Prinsen in Haarlo.
Maar zoals het er nu uitziet zal het bij dit beleid en deze opgelegde maatregelen niet doorgaan, wij zijn genoodzaakt het minstens een jaar uit te stellen.
Maar onze inzet om u van dienst te zijn, op te komen voor alle senioren in onze gemeente daar blijven wij mee bezig.
Hebt u dringende vragen of wilt ons adviseren over lopende zaken die de nodig de aandacht vragen, schroom niet om ons te bellen of te mailen, u kent vast een bestuurslid uit onze organisatie die u kunt aanspreken.

Wij houden u op de hoogte en spreken en ontmoeten u graag in betere tijden.

5 maart 2020
by Jan ter Horst
0 comments

Volgende Algemene Openbare vergadering Seniorenraad 30 april 2020

De volgende Algemene Openbare vergadering, van de Seniorenraad is op donderdag 30 April 2020 in het gemeentehuis
van Berkelland te Borculo.
Tijden: 9.30 uur tot 11.30 uur.
Dit is een openbare vrij toegankelijke vergadering, u kunt tevens inspreken voorafgaande aan de vergadering,
van 9.15 tot 9.30 uur.
Wel even melden bij de secretaris dat u wilt inspreken.

 

 

5 maart 2020
by Jan ter Horst
0 comments

Senioren beurs 2020 is weer opgestart.

De Seniorenbeurs 2020, organisatie Seniorenraad Berkelland, is weer van start gegaan.
De eerste voorbereiding zijn getroffen, de draaiboeken van vorige beurzen zijn uit de kast gehaald!

Het thema voor dit jaar zal luiden:
“Comfortabel ouder worden in Berkelland”

De datum is vastgesteld op vrijdag 2 oktober 2020, plaats: HCR Prinsen in Haarlo en de
Tijden zijn van 10.30 uur tot 17.00 uur.
Toegang gratis en het zal weer een informatieve en interessante beurs gaan worden.

 

 

22 januari 2018
by Jan ter Horst
0 comments

Welzijnsraad en gemeente houden Brainstorm sessies.

De Welzijnsraad van de gemeente Berkelland gaat 4 avonden organiseren en wel op:
Woensdag 31 januari om 19.30 uur in De Hofmaat te Neede
Woensdag 7 februari  om 19.30 uur in De Huve te Eibergen
Woensdag 14 februari om 19.30 uur in Kulturhus te Ruurlo
Woensdag 21 februari om 19.30 uur in het gemeentehuis te Borculo.

Wil u een van deze sessies bijwonen geef u dan op via
welzijnsraad.berkelland@kpnmail.nl

Deze brainstorm sessie gaat over de demografische ontwikkeling, waarom verlaten zoveel jongeren de gemeente en komen ze op oudere leeftijd terug?
Dit heeft grote gevolgen voor de leefbaarheid, denk maar eens aan de scholen, de woningen en aan alle zaken die te maken hebben rond het vertrek van de jongeren.
Geef op een van deze avonden uw mening, wat de gemeente en de welzijnsraad moet doen in de komende jaren.