panelarrow

Notulen Algemeen bestuur SRB 27-11-2016

| 0 comments

Verslag bijeenkomst Algemeen Bestuur Seniorenraad Berkelland

 

Datum:            27-11-2016

Tijdstip:           09.30-11.00 uur

Aanwezig:         Voorzitter Bart Klootwijk, 2e Voorzitter Willemien Gussinklo,

Secretaris Jan ter Horst
penningmeester Gerrit ten Hoopen, Jan Wagensveld
Christien Peter en Janny ten Berge, Henk Teselink
Gasten: Willy Lindenboom, Jan Spaans.

 

—————————————————————————————————————————-

 1. Opening

De voorzitter heet eenieder van harte welkom.

 1. Inspreekmogelijkheid door niet AB-leden ( max. 5 minuten per inspreker en max. 3 insprekers)

Van de mogelijkheid tot inspreken wordt geen gebruik gemaakt.

 1. Vaststelling van de agenda
 1. Vaststellen verslag AB-vergadering d.d. 22-09-2016

Er zijn geen aanvullingen:

Daarna worden de notulen vastgesteld

 1. Post/ mededelingen.
  – Uitnodiging gemeente Berkellanddag 3 november, Janny ten Berge en Willemien
  Gussinklo

–           Uitnodiging Expertmeeting Zorgverzekering 17 november, Janny ten Berge,
Jan Spaans en Jan Wagensveld

 1. Gesprek met Wethouder Mw. M. Van Haaren

De agenda voor deze bespreking is volgt:

 • Wonen in de toekomst voor Senioren
 • Onderhoud trottoirs
 • Onderzoek Senioren Huisbezoek
 • Vervoer personen in de gemeente Berkelland
 • Vallies vervoer ( gegevens passagiers, invalide, rolstoelgebruiker)
 1. Bestuur opvolging SRB komende jaren.

De Hr. G. Ten Hoopen, penningmeester SRB en Marktmeester Seniorenbeurs gaat medio 2017 stoppen, hij zegt toe ondersteuning te blijven verlenen bij het penningmeesterschap.

Nogmaals dringt hij aan op het houden van de beurs eens de twee jaar.
Opmerkingen over de laatste beurs van 7 oktober 2016

 • Beurs opening van 10.00 uur tot 17.00 uur
 • Welke dag: Vrijdag of zaterdag?
 • Of op middag en avond
 • Andere dag op woensdag
 • Voorkeur bij de meesten gaat toch uit naar de vrijdag.
 • Hoe staat het met de subsidie aanvraag bij de gemeente, nog in uitvoering, secretaris zal
 • hiernaar vragen.

Mw. Janny ten Berge wil terug treden in 2018, zij doet veel lees- en correctie werk voor de SRB t.a.v. voorstellen Welzijnsraad maar ook het stellen van vragen over gemeentelijke raadsvoorstellen. Voorstel van haar kant is om iemand van buitenaf te zoeken die haar hierin kan steunen resp. Opvolgen.

 1. Openbare vergadering Personen vervoer in Berkelland.

Voorzitter Bart Klootwijk, nauw betrokken bij personenvervoer, vertelt dat hij contact heeft gehad met  En dat er de komende maanden vele verandering zitten aan te komen en dat het niet veel zin heeft op korte termijn zo’ n vergadering te houden.

 1. Rondvraag.
  Christien Peter vraagt naar Respijtzorg en Mantelzorg. Er is behoefte aan meer duidelijkheid hoe de gemeente omgaat met deze twee Zorg voorzieningen, helemaal bestaande uit vrijwilligers.
  Jan Wagensveld: Opening tijden restaurant Hofmaat Neede, is wat verruimt, eens per maand een inloop middag met gezamenlijk koken en maaltijd voor € 4,00

Gerrit ten Hoopen: Er zijn nog twee prijzen van beurs niet afgehaald, graag vermelden in Berkelland Nieuws.

 1. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Geef een reactie

Required fields are marked *.