panelarrow

Notulen Algemeen Bestuur 15-12-2016

| 0 comments

Verslag bijeenkomst Algemeen Bestuur Seniorenraad Berkelland

 

Datum:            15-12-2016

Tijdstip:           09.30-12.00 uur

Aanwezig:         Voorzitter Bart Klootwijk, 2e Voorzitter Willemien Gussinklo,

Secretaris Jan ter Horst
penningmeester Gerrit ten Hoopen
Christien Peter en Janny ten Berge, Henk Teselink
Gasten:  Jan Spaans, Wim Schutte

 

—————————————————————————————————————————-

  1. Opening

De voorzitter heet eenieder van harte welkom.

  1. Inspreekmogelijkheid door niet AB-leden ( max. 5 minuten per inspreker en max. 3 insprekers)

Van de mogelijkheid tot inspreken wordt geen gebruik gemaakt.

  1. Vaststelling van de agenda
  1. Vaststellen verslag AB-vergadering d.d. 22-10-2016

Verschillende aanwezigen hebben de notulen niet doorgemaild gekregen en daarom is

besloten deze notulen de volgende vergadering te behandelen.

  1. Mededelingen.

–    De voorzitter is bij verschillende besprekingen geweest die de Seniorenraad met de
verschillende fracties van de zittende politieke partijen in de gemeente Berkelland
heeft gevoerd. Algemene indruk is dat de deze partijen weinig affectie hebben
met de toenemende aantal inwoners van de gemeente boven de 60 jaar.
–    De Seniorenraad is dit jaar betrokken bij het opstellen van diverse beleidsstukken, dit
kost veel expertise en tijd.
–    Er komt weer een nieuw vervoersysteem binnen de gemeente Berkelland.

Het is nog onduidelijk hoe een ander gaat lopen, het is onderhevig aan veranderingen.

–    De gemeente bied voor inwoners, tot een inkomen maximaal 130% van minimum inkomen een gezamenlijke zorgverzekering bij Menzis.
–   Opmerking: Collectieve verzekering begint pas in 2018.
–   Janny ten Berge merkt op dat er 4000 inwoners van deze regeling gebruik kunnen
maken, welke een €20,– per maand kunnen besparen en geen eigen risico
moeten betalen.
–   De gemeente Berkelland start een actie “ Donkere dagen” voorlichting geven over
inbraak preventie, met brandweer, politie, verpleegkundige.
Bijeenkomsten in de 4 grote kernen van Berkelland
–   Hr. Wim Schutte stelt dat inloop en beheer van restaurant DE Hofmaat in Neede
beter kan, in het verleden heeft de Seniorenraad zich ingezet dit te promoten,
maar nadat de subsidie op was, is dit gestopt.
Inzet vrijwilligers, zou zich zelf moeten uitbreiden,
wij geven als Seniorenraad geen ondersteuning meer, niet in subsidie nog in
vrijwilligers beheer.
6   Een overzicht van de laatste stand van zaken van het VoorMekaarTeam 

  1. Berkelland.
    –   Presentatie door Mw. Wilma Spee en Hr. Wim Staargaard.

     Zij geven een klinkende en duidelijke power point presentatie en beantwoorden vragen
tijdens hun voordracht.

7. De voorzitter bedankt de presentatoren en de aanwezigen en wenst allen fijne Kerstdagen en een voo

Geef een reactie

Required fields are marked *.