panelarrow

Nieuwe aanbesteding hulpmiddelen

| 0 comments

Gesprek met ambtenaar gemeente Berkelland Mw. C.A.C. klein Goldewijk.

Dd. 18 december 2018

Onderwerp: verstrekking hulpmiddelen, rolstoelen, scootmobielen.

Naar aanleiding van het voornemen om in 2018 een gezamenlijke aanbesteding te doen over de overname, onderhoud en uitgifte van de hulpmiddelen, (rolstoelen, scootmobielen)

Is de aanbesteding niet doorgegaan, doordat er geen gegadigde leveranciers waren.

Aanleiding was de financiering overname van bestaande hulpmiddelen.

Er zal nu in het jaar 2019 naar een andere oplossing worden gezocht, waarbij de bestaande hulpmiddelen in gebruik blijven en een nieuwe leverancier zal worden aangezocht, vallende onder de Europese norm van aanbesteding, die in de komende jaren de hulpmiddelen kan leveren en blijven onderhouden.

Opnieuw zijn richtlijnen en eisen van levering gesteld, met betrekking tot de hulpmiddelen, de duur van onderhoud, (9 jaar), het terugnemen en het milieu vriendelijk verwerken.

Het kan zijn dat de een, een nieuw hulpmiddel krijgt, terwijl een ander een gebruikt model krijgt dat net op dat moment is vrijgekomen.

Wel kijkt men zo veel mogelijk of het hulpmiddel ook geschikt is voor de cliënt.

Daarnaast wordt gekeken naar plaatselijke reparateurs voor klein onderhoud en een jaarlijkse inspectie op een centrale plaats, hiermee is dan zicht of het hulpmiddel nog wordt gebruikt.

Er zijn thans einde 2018 zo’n 5000 scootmobielen in gebruik in de gemeente Berkelland.

Nieuwe ontwikkeling zullen worden gemeld door betreffende ambtenaar, waarbij de bestaande raden, Welzijnsraad, Seniorenraad en Gehandicapten Platform tijdig wordt geïnformeerd over de nieuwe ontwikkelingen op dit gebied.

 

Geef een reactie

Required fields are marked *.