panelarrow

Nieuw lokaal sportakkoord in de maak in Berkelland

| 0 comments

Lokaal Sportakkoord.

De Seniorenraad Berkelland is nauw betrokken bij de opzet en uitwerking van een nieuw sportakkoord van de gemeente Berkelland.

In het afgelopen half jaar zijn er twee bijeenkomsten geweest, waarbij met de meeste instanties in Berkelland die op een of ander wijze te maken hebben met sport of het onderwerp meer bewegen onderhouden, thema gesprekken gevoerd.

Een van de onderwerpen is om meer inwoners in Berkelland met sport of met de groep “meer beweging” in contact te brengen.

Duidelijk is dat er veel gedaan wordt niet allen om sportprestaties in het hogere segment neer te zetten maar ook aandacht te schenken aan recreatieve sport waarbij wij als Seniorenraad de nadruk willen leggen op minder presteren maar meer op het meedoen en dat bewegen ook leuk moet zijn.

In een van de gesprekken kwam naar voren dat als u mantelzorger bent, de mogelijkheid wordt geboden om zelf een vrije morgen/middag te hebben terwijl uw zorgbehoevende wordt opgevangen, u als mantelzorgen iets aan sport of aan beweging gaat doen.

Want als u in beweging worden er veel zaken worden opgelost, denk maar aan voorkoming vereenzaming, u komt er nog eens uit, ontmoet leeftijdgenoten, waarbij de nadruk komt te liggen op meedoen, niet presteren maar dat de morgen/middag leuk moet zijn.

Wij als Seniorenraad streven ernaar u op de hoogte te stellen wat er allemaal te doen is in de gemeente Berkelland op gebied van sport en beweging, wij zullen via digitale media hierover berichten, maar ook via plaatselijke gedrukte kranten hierover aandacht schenken.

Te denken valt aan loop-wandel groepen, zwemmen voor ouderen, maar ook Jeu de Boele, koersbal, gymnastiek e.d.

De gemeente Berkelland zal het “beweging thema”verder uitdragen en vormgeven op onze senioren beurs welke wordt gehouden op vrijdag 2 oktober 2020 in HCR Prinsen in Haarlo

Geef een reactie

Required fields are marked *.