panelarrow

Contact

Contacten kunt leggen naar:

Mail:  seniorenraad.berkelland@gmail.com

Voorzitter:
Hr. Bart Klootwijk
tel: 06-22064677
mail: gbwklootwijk@mac.com

2e Voorzitter:
Mw. Willemien Gussinklo
mail: wimgussinklo@hotmail.com

Secretaris + Webmaster:
Terhorst

Jan ter Horst

tel: 0545-293876
mail: j.horst29@chello.nl

Penningmeester:
Mw. Willie Lindeboom
janenwillielindeboom@hotmail.com

Algemeen bestuur+Dagelijks Bestuur

Hr. Henk Teselink
mail:  henkteselink@starba.net

Hr Athur Bargerbos
mail:  ag.bargerbos@kpnmail.nl