panelarrow

3 januari 2018
by Jan ter Horst
0 comments

Agenda vergadering 11 januari 2018

Agenda Agenda:   Opening en berichten van verhindering. Inspreekmogelijkheid door niet AB-leden. (max. 5 minuten per inspreker en max. 3 insprekers) Vaststelling van de agenda. Notulen van de AB vergadering 05-10-2017 Ingekomen stukken. Reactie SRB Sociaal Domein aan de Welzijnsraad. … Continue reading

15 augustus 2017
by Jan ter Horst
0 comments

Voorgestelde Agenda bespreking Weth. M. van Haaren 4 september 2017

Agenda bespreekpunten. Opening Van de Seniorenraad Berkelland: –  Aanbieding Jaarverslag 2016 –  Vaststelling klachtenprocedure. –  Monitoring tussen datum Keukentafelgesprek en rapport van dit gesprek. –  Maatwerkvoorstel wat we met VMK hebben besproken en reactie uit ambtelijk apparaat Van het Gehandicapten … Continue reading