panelarrow

Algemene Vergadering Seniorenraad Berkelland op 12 december 2019

| 0 comments

De Seniorenraad Berkelland houdt op donderdag 12 december 2019 haar laatste vergadering van dit jaar.
De bijeenkomst wordt gehouden in het gemeentehuis te Borculo en is voor iedereen vrij toegankelijk en begint
om 9.30 uur. Voorafgaande aan de vergadering kunt inspreken, graag vooraf even melden.

De globale agenda ziet er volgt uit:

 1. Opening en berichten van verhindering.
 2. Vaststelling van de agenda.
 3. Notulen van AB-vergadering SRB 24-10-2019
 4. Ingekomen post.
  * Uitnodiging voor gesprek wethouder Hr. M. van der Neut
  op maandag 18 november 2019.
 5. Verslag gesprek Hr. M. van der Neut met de dames Vreeman en Pelgrom.
 6. Verslag Expert meeting lokaal sportakkoord.
 7. Terugblik activiteiten SRB afgelopen jaar 2019
 8. Oproep leden werving voor de Seniorenraad
 9. Rondvraag
 10. Sluiting rond 11.30 uur.

 

 

 

Geef een reactie

Required fields are marked *.