panelarrow

Agenda vergadering SRB 24 augustus 2017

| 0 comments

Agenda

 1. Opening en berichten van verhindering
 2. Inspreekmogelijkheid door niet AB-leden
  (max 5 minuten per inspreker en max. 3 insprekers)
 3. Vaststelling van de agenda
 4. Notulen van de SRB 29-06-2017
 5. Ingekomen stukken.
  – Verslag Vraag en aanbodanalyse Wonen en Zorg in
  Berkelland bespreking 12 en 17 juli 2017
  – Voorgestelde Agenda met bespreekpunten
  Weth. M. Van  Haaren op maandag 4 september 2017
  – Gevraagde medewerking Ouderen dag 6 oktober 2017
 6.  Gesprek met Wethouder Mw. M van Haaren op 4 september 2017
 7. Vaststelling aangepast jaarverslag 2016
 8. Thema middag 9 november “ Wonen voor Senioren in de toekomst”, voortgang.
 9. Aanstelling penningmeester Hr. Jan Spaans
 10. Rondvraag en sluiting

Geef een reactie

Required fields are marked *.