panelarrow

Agenda Seniorenraad 22 september 2016

| 0 comments

Neede, 12-09-2016

Geachte heer/mevrouw,

Namens de voorzitter nodig ik u hierbij uit voor de vergadering van het algemeen bestuur SRB op:

Donderdag 22 September 2016   van  09.30-11.30 uur

in het Achterhuis, Borculoseweg 43, 7161 Neede

Agenda:

 1. Opening en berichten van verhindering
 2. Inspreekmogelijkheid door niet AB-leden (max 5 minuten per inspreker en max. 3 insprekers)
 3. Vaststelling van de agenda
 4. Vaststellen verslag AB-vergadering d. 22-06-2016, zie de bijlage
 5. Post/ mededelingen
  – Uitnodiging SBOG op 13-10-2016 in Westervoort
  – Verslag van Bijeenkomt 25 aug. 2016 met Wethouder
  Brainstorm avond.
  –  Gemaakte bijeenkomsten D66 en CDA, nog vergadering
  Politieke partijen Gemeente Belangen en PvdA.
 6. Aanbieding en goedkeuring Jaarverslag 2016
 7. Verslag Brainstorm bijeenkomst op 24 augustus 2016 met de Wethouder, PCOB-Neede, Gehandicapten Platform, Welzijnsraad.
 8. Stand van zaken over nieuwe werkgroep Pensioenen
 9. Contact met de Politiek Partijen omtrent Ouderenbeleid
  D66, CDA, andere fracties komen nog aan de beurt.
 10. Verslag van de Dag van de Zonnebloem in Eibergen
 11. Beursactiviteiten
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Geef een reactie

Required fields are marked *.