panelarrow

Seniorenraad Berkelland

De Seniorenraad in de Corona crisestijd.

Het jaar 2020 is bijna voorbij, een bijzonder jaar, waarbij wij als Senioren hard werden getroffen door de Corona epidemie.
We begonnen het jaar zo met de voorbereiding van ons tweejaarlijkse Seniorenmarkt, welke zoals wel bekent in oktober zou plaatsvinden.
Maar helaas het liep anders, we moesten noodgedwongen alles gaan afzeggen.
Hopelijk kunnen we in 2021 een nieuwe start gaan maken, voor u allen, blijf gezond, blijf in beweging, dat is het allerbeste.

De Seniorenraad Berkelland wenst u en uw naasten hele prettige en fijne Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar.

 

 

 

 

 

 

 

U bent hartelijk welkom op de website van Senioren Raad Berkelland.

Voor u als bezoeker van deze website, u zult zich afvragen hoe gaat de Seniorenraad Berkelland, met het organiseren van de komende Seniorenbeurs, op vrijdag 2 oktober 2020? Welnu alles is in deze Coronatijd onzeker, maar wij houden alle mogelijkheden open.
Veel aangeschreven bedrijven, instelling en verenigingen hebben gereserveerd voor een plaats op deze beurs.
Zo gauw wij meer weten, de contouren zichtbaar zijn, of ook kleine publieksbijeenkomsten in de komende maanden weer mogelijk zijn, we houden u zo veel mogelijk op de hoogte.
Vooralsnog is de datum van 2 oktober 2020 nog niet afgelast, maar hou er rekening mee dat wij onderhevig zijn aan de heersende beperkingen.

Raadpleeg deze website om met de ontwikkelingen op de hoogte te blijven of stuur een mail naar  seniorenraad.berkelland@gmail.com

 

In verband met de heersende Corona crises zijn al onze vergaderingen en bijeenkomsten komen te vervallen.

De Seniorenraad Berkelland heeft besloten om wel door te gaan met de voorbereiding van de komende Seniorenbeurs 2020
welke zal worden gehouden op vrijdag 2 oktober 2020 in HCR Prinsen in Haarlo

 

Ook in het nieuwe jaar gaan wij van start als Seniorenraad Berkelland u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen.
Op pagina Laatste Nieuws kunt u kennis nemen van de Voortgangsrapportage "Dementievriendelijk Berkelland"

Hier al een voorproefje

Een plan van aanpak waarbij de gemeente Berkelland samen met de ondernemers,Organisaties en inwoners wil werken aan een samenleving waarin plaats is voor dementie.Zo gaat het verslag van start waarin de activiteiten van het eerste half jaar in beeld komt en doorkijkje naar de komende twee jaar.
Het rapport geeft hoofstukken aan in de vorm van:
Handen ineengeslagen in platform
Acties afgelopen periode
Voorlichting geven taboeverklaring en vroeg signalering
Het geven van cursussen en trainingen ‘Goed omgaan met dementie’

In het aparte blad Laatste Nieuws kunt u kennis nemen van het hele rapport (PDF) zoals dit in december 2018 is opgesteld.

Noteer al vast op uw kalender: Thema middag 3 oktober 2019 "Vervoer personen in de gemeente Berkelland" in de meest breedste zin.
Wordt gehouden in HCR Prinsen in Haarlo van 14.00 tot 16.30 uur. Toegang vrij voor iedereen.

Wij maken het u zo gemakkelijk mogelijk, maar.....wij ontkomen niet aan Engelse woorden.
Komt u het volgende woord tegen, in blauw geschreven, Continu reading dan betekent dit dat u er op kunt klikken of aanwijzen, u krijgt dan de hele tekst te zien.

Vanaf 25 mei 2018 hebben wij ons te houden aan het Privacy Statement, leest u dit goed door, niet mee eens, laat het ons dan weten.
Privicy Statement

Voor op- en aanmerkingen houden wij ons aanbevolen; U kunt die altijd mailen naar ons secretariaat

seniorenraad.berkelland@gmail.com

Hr. C. Dekker, Mw. M. van Haren, Hr. B. Klootwijk

De Seniorenraad Berkelland samen met het Gehandicapten Platform hebben op donderdag 19 september 2019 een bijeenkomst gehad met wethouder Mw. M. van Haren van de gemeente Berkelland.

Het verslag samen de agendapunten leest u verderop in de afdeling Algemeen.

 

 

 

 

 

Wethouder Mw. M. van Haren met Mw. G. Bannink van de Stichting Alzheimer Nederland maken hierbij kenbaar gemeente Berkelland "Dementievriendelijke gemeente"

Vooraankondiging Seniorenbeurs 2 oktober 2020

De Seniorenbeurs op vrijdag 2 oktober 2020 zal worden gehouden in HCR Prinsen in Haarlo van 10.30 uur tot 17.00 uur.
Het thema dit jaar zal zijn: "Comfortabel ouder worden in Berkelland"
De eerste stadhouders hebben zich al aangemeld en de beurscommissie is voltallig in januari j.l bijeen geweest.
De commissie bestaat uit:

Voorzitter:  Bart Klootwijk
Secretaris:  Jan ter Horst
Penningmeester:  Willy Lindeboom
Marktmeester:  Gerrit ten Hoopen
bijgestaan door:
Mw. Willemien Gussinklo
Mw. Weinie de Boer
Hr. Jan Roerink