panelarrow

Seniorenraad Berkelland

U bent hartelijk welkom op de website van Senioren Raad Berkelland

Deze website geeft informatie over de Senioren Raad Berkelland:waar wij voor staan en over onze activiteiten en initiatieven.
In de gemeente Berkelland neemt het aantal senioren snel toe. De Seniorenraad wil invloed uitoefenen op het ouderenbeleid in de gemeente Berkelland.
Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college en politieke partijen en aan niet gemeentelijk gebonden instellingen.
De raad is samengesteld uit afgevaardigden van de 4 Lokale Commissies Ouderen (LCO) Ruurlo, Borculo, Neede en Eibergen.
Verder heeft de raad verschillende werkgroepen te weten: Verkeer, Wonen en PR.
De Seniorenraad onderhoudt contacten met de ouderenbonden, bewonersorganisaties, woningbouwcoöperaties, gemeentelijke diensten en andere instellingen die voor ouderen van belang kunnen zijn.
Wij streven ernaar met deze site in de informatiebehoefte van de Berkellandse senioren te voorzien.

Wij maken het u zo gemakkelijk mogelijk, maar.....wij ontkomen niet aan Engelse woorden.
Komt u het volgende woord tegen, in blauw geschreven, Continu reading dan bekent dit dat u er op kunt klikken of aanwijzen, u krijgt dan de hele tekst te zien.

Voor op- en aanmerkingen houden wij ons aanbevolen; U kunt die altijd mailen naar ons secretariaat
J. ter Horst secretaris

Thema middag 9 november 2017 in HCR Prinssen in Haarlo

Op 9 november 2017 om 14.00 uur organiseert de Seniorenraad Berkelland een thema middag met als onderwerp:
Hoe gaan Senioren wonen in de toekomst

Deze middag voor iedereen vrij tegankelijk met een gratis kop koffie en consumptie begint om 14.00 uur.

Agenda.

 1. Opening door voorzitter Seniorenraad Hr. B. Klootwijk
 2. Wethouder Berkelland P.Hoytink-Roubos
 3. De Hr. M. Huizing ambtenaar Berkelland Wonen en Zorg
 4. Woningbouw ProWonen Mw. A. Vreemann
 5. Makelaar Bennink Hr. A. Nijland
  Pauze
 6. ZlimThuis uit Doetinchem Mw. A. van Maren
 7. Er wordt gelegenheid gegeven tot het stellen van vragen.
  Er zijn twee koppen koffie en een consumptie gratis van de organisatie.
 8. Sluiting ongeveer 17.00 uur