panelarrow

13 januari 2022
by Jan ter Horst
0 comments

Een nieuwjaar en goede voornemens.

Dat zou een slogan kunnen zijn voor het begin van het nieuwe jaar 2022.

Nog de Beste wensen u allen Senioren in de gemeente Berkelland en daarbuiten.
Met het nieuwe jaar, maken we nieuw begin met alle beperkingen, ons door de overheid opgelegd,
Dan kunnen we toch weer plannen gaan maken, goede voornemens, iets anders gaan doen.
Meer bewegen, wandelen is zo’n goede keus, u ontmoet vast nieuwe gezichten, maak eens vaker
een gezellig praatje, honden bezitters voelen zich vaak vereerd als u de hond prijst.
In Berkelland zijn ze begonnen met de Dorpskamers, kom ook een binnen voor een praatje en kop koffie,

In Eibergen kunt u de Dorpskamer vinden in de Bibliotheek, Grotestraat 58, openingstijden Ma 13.00 uur tot 16.00
Woensdag 9.00 uur tot 14.00  en vrijdag 9.00 uur tot 12.00

De Dorpskamer in Neede is gevestigt in Natuurpark De Kronenkamp
Openingstijden Maandag 9.00 uur tot 16.00 uur, Dinsdag 13.00 uur tot 16.00  en Vrijdag van 9.00 uur tot 12.00

De Seniorenraad Berkelland wenst u goede ontmoetingen.

 

 

 

 

 

21 december 2021
by Jan ter Horst
0 comments

Kerst-en Nieuwjaar groet

De Seniorenraad Berkelland bedankt iedereen die zijn bijdrage afgelopen jaar heeft gegeven aan het werk voor de Senioren in de gemeente Berkelland.

Het is net als vorig jaar dat wij weer in onze beweging vrijheid worden beperkt, niet meer bijeenkomen, het bemoeilijkt ons werk in grote mate.

Toch blijven we niet stil zitten en afwachten, voorzichtig starten we onze activiteiten en maken een begin om toch onder betere omstandigheden in het nieuwe jaar 2022, een Ouderenbeurs te organiseren.

Blijf ons volgen op deze site.

Wij wensen allen Prettige Kerstdagen en Voorspoedig Nieuwjaar.

7 december 2021
by Jan ter Horst
0 comments

Seniorenraad weer even buitenspel.

De Seniorenraad Berkelland staat weer even buitenspel. De corona regels, opgelegd door de overheid, en ter bescherming van onszelf laten het niet toe dat wij weer in vergadering bijeenkomen. Voor velen van ons is het moeilijk zo niet onmogelijk om via de computer digitaal te vergaderen.
De nieuwe techniek vereist inzicht, aansluiting en toch ook een computer van recente datum.
Onder ons zullen vast senioren zijn die de thans geldende QR code niet op hun mobiele telefoon kunnen krijgen, neemt u dan uw papieren afschrift mee.
Mocht u problemen hebben met installeren van uw QR code op op nieuwe mobiel dan kunt u contact opnemen met de plaatselijke bibliotheken, al bent u geen lid zij willen u helpen.

De Seniorenraad Berkelland, staat u bij, in deze moeilijke tijden, wenst u veel sterkte en gezondheid.
Wees sterk eens gaat ook deze tijd voorbij.

15 oktober 2021
by Jan ter Horst
0 comments

Vergadering Algemeen Bestuur Seniorenraad

De Seniorenraad is in vergadering bijeen geweest, met de Algemeen Bestuur op woensdag 15 september 2021.
Voor het eerst na lange tijd, dat wij door de Corona epidemie niet bijeen mochten komen hebben we de draad weer opgepakt.
Prettig vergaderen dat je weer fysiek bijeen bent.
Er komen verschillende punten aan de orde:
* Vernieuwing woonbuurten in Neede, Kempershof en Klanderstraat.
* Oproep van de gemeente om ons uit te spreken over toegankelijkheid stembureau’s.
* In Neede en Eibergen gaan Dorpskamers open, om eens in de week een kop koffie komen drinken.
* De Ouderenbeurs is wederom uitgesteld en zal hopelijk in 2022 worden gehouden.
* Kennismaking met de nieuwe wethouder Mw. G. ten Denge.
* op 28 november 2021 gaan wij Seniorenraad en gehandicapten platform opnieuw met deze wethouder in gesprek.
* De Seniorenraad doet mee aan de Rabobank Clubsupport, u kunt nog op ons stemmen.
De volgende mand publiceren wij de volledige notulen van de gehouden vergadering.

 

20 september 2021
by Jan ter Horst
0 comments

Netwerk Ouderen Achterhoek

De Seniorenraad Berkelland is benaderd door een organisatie Netwerk Ouderen Achterhoek, zij geven voorlichting, brengen regelmatig een nieuwsbrief uit, zij houden u op de hoogte wat voor mogelijkheden er zijn, om sportief, actief te blijven in onze regio.
Bezoek hun website om meer over deze instelling te weten te komen.

20 september 2021
by Jan ter Horst
0 comments

Grote actie Rabobank Clubsupport

Er wordt weer een grote clubactie gestart door de Rabobank. De Rabobank Noord en Oost Achterhoek heeft weer een geldbedrag beschikbaar voor clubs, sportverenigingen en Stichtingen zoals de Seniorenraad Berkelland. Vergeet ons niet, door op ons te stemmen kunnen wij het werk als Seniorenraad, die onafhankelijk is, en afhankelijk van zo’n inkomst als de grote  Rabo clubsupport voortzetten.

20 september 2021
by Jan ter Horst
0 comments

De Seniorenraad is weer in vergadering bijeen.

De Seniorenraad, Dagelijks bestuur, Algemeen Bestuur, Locale Commissies Ouderen, zijn weer bijeen geweest in de maand September 2021.
We mogen iets meer, in de afgelopen weken, met de beperking, van 1,5 meter afstand, maar het wordt weer iets ruimer.
Wij kunnen u mededelen dat wij als Algemeen Bestuur Seniorenraad kennis hebben gemaakt met de nieuwe wethouder, Mw. G. ten Denge.
Kennismaking, later dit jaar gaan wij, Dagelijks Bestuur, deze nieuwe wethouder vragen voorleggen, overleggen, met haar secondanten, een bestuursambtenaar en leden van de VoorMekaar Teams.
U hoort daar meer over de maand Oktober 2021
Wij zijn bezig om ons kenbaar te maken en mee te denken, op de acties, van de Gemeente Berkelland, om sportief te blijven, wandelen, fietsen, bijelkaar komen in de nieuwe “Dorpskamers”
Wij gaan aan de slag met bewoners van de wijken die de komende jaren vernieuwd gaan worden.
Om de Senioren niet in de kou te laten staan, als je problemen hebben met de digitalisering.
Tenslotte nog één opmerking, we schuiven de Seniorenbeurs door naar volgend jaar.

 

 

21 juli 2021
by Jan ter Horst
0 comments

Vragen over openbaar vervoer.

Heeft u een vraag over openbaar vervoer?

Dan kunt dagelijks telefonisch contact opnemen met nummer 08-303 70 10 dat is het telefonisch spreekuur.
Op woensdag 11 Augustus 2021 kunt in Ruurlo, in de Openbare Bibliotheek Dorpsstraat 74 van 14.00 uur tot 15.30 uur
ook mondeling door een van de ambassadeurs worden geholpen.

Lees deze folder nog maar eens door, zij helpen u graag.

Persbericht inloopspreekuur Ruurlo vakantieperiode

16 juli 2021
by Jan ter Horst
0 comments

Duofiets in Noordijk

Op zaterdag 26 juni 2021 heeft Burgemeester Hr. J. van Oostrum samen met Mw. B. Hulshof een nieuwe duofiets in gebruik genomen.
Zij fietsten samen een rondje door Noordijk, na dit rondje werd officieel de fiets onthult en het bord met daarop ons logo van de Seniorenraad Berkelland.
Een goed iniatief om ook senioren en minder bedreven fietsers op deze manier te laten bewegen en van onze mooie natuur in deze prachtige omgeving te laten genieten.
De fiets kan gratis ( vrije bijdrage wordt op prijs gesteld) gebruikt worden, app of telefoneer (liefst na 19.00 uur) nummer 06-29451824.

15 juli 2021
by Jan ter Horst
0 comments

Algemene Openbare Vergadering Seniorenraad Berkelland

Gezien de huidige toestand van de Corana beperkingen, zijn bijeenkomsten weer toegestaan, met acht neming van de voorschriften om te vergaderen, mocht er andere maatregelen van kracht worden en hoort u dit via de website.

Er is weer een Algemene Openbare Vergadering datum gekozen en wel op woensdag 15 september 2021 in gemeentehuis te Borculo.
Wij beginnen om 9.30 uur, de agenda voor deze bijeenkomt wordt op een later tijdstip tijdig gepubliceerd.
Bijzonder, tijdens deze vergadering zal de nieuwe wethouder Mw. G. ten Denge een kennismakingsgesprek met ons hebben.

U bent van harte welkom, geef het even van te voren aan als u wilt inspreken.